Staff


Nobuyuki Kobayashi
Nobuyuki Kobayashi PHOTOGRAPHY

 

【in Japan】

Eri Usuha

Chie Oikawa

Mari Ogino
reflexologist, Sole to Soul

Takayoshi Oshida
photographer Oshida Portfolio

Atsuki Kawano
photographer Atsuki Kawano

Chikako Kimura / CHIKA

Yuka Sato

Misaki

Yuki Sugaya

Eisaku Sugiyama

Naomi Saisho

Yukiko Taira

Taca Ozawa
hair makeup artist

Yurie Takagi
3.11PP Spokeswoman

Yoshiaki Takahashi
Office Yui Asia Limited

Ryota Takahashi

Chie Takeyama

Nakaji

Miyuki Hatoh

Takashi Hida
hair makeup artist
hair&make up KIND

Kenichi Funada
photographer funada-studio

Saki Hojo

Mayuko Hotta

Miho
TENCARAT

Takako Yamada / ANN
【in Toronto】

Shigeki Ishii

Kumiko Endo

Yumiko Kiuchi

Makiko Nohara

Shiseido (Canada) Inc.

Japanese alphabet order